Bungalow målgruppe

Vi modtager:

Børn og unge i alderen 5-18 år med b.la. Downs syndrom, ADHD, ADD, OCD, Tourette, Autismespektrumsforstyrrelser, mindre hjerneskader eller psykosociale problemstillinger, affødt af under stimulerende miljøer.

Vi modtager ikke:

  • Børn og unge med svære fysiske og / eller psykiske funktionsnedsættelser, som har omfattende plejebehov.
  • Børn og unge som kommunikativt understøttes af tegnsprog
  • Børn og unge med voldsomt udad reagerende adfærd, som er til fare for egen eller andres tryghed og trivsel
  • Børn og unge med svære diagnosticerede psykiske sygdomme, som er behandlingskrævende.
  • Børn og unge, som er behandlingskrævende
  • Børn og unge med misbrug, af alkohol og / eller euforiserende stoffer.