Bungalow tilbyder

  • Bungalow 1 tilbyder 10 aflastningspladser for børn og unge, som falder indenfor målgruppen.*
    Bungalow 1 tilbyder en weekend om måneden, fra fredag kl. 16.00 - søndag kl. 16.00 incl. kørsel

  • Bungalow 2 tilbyder 7 aflastningspladser for børn og unge.
    Bungalow er et tilbud for alle børn og unge, som falder indenfor målgruppen.* 
    Bungalow tilbyder en weekend om måneden, fra fredag kl. 16.00 – søndag kl. 16.00 incl. kørsel

* Visitationsgrundlag
Der visiteres til aflastning gennem §44 jf. 84 - afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.