Bungalow tilbyder

  • Havana Bungalow tilbyder aflastning for 10 børn og unge, som går eller har gået i Klub Havana.*
    Havana Bungalow tilbyder en weekend om måneden, fra fredag kl. 16.00 – søndag kl. 16.00.

  • Bungalow tilbyder 4 aflastningspladser fra 01.01.2019 og yderligere 3 pladser fra 01.04.2019 for børn og unge.
    Bungalow er et tilbud for alle børn og unge, som falder indenfor målgruppen.* 
    Bungalow tilbyder en weekend om måneden, fra fredag kl. 16.00 – søndag kl. 16.00

(På sigt ønsker vi at udvide tilbuddene med én ugentlig hverdagssaflastning.)

 

* Visitationsgrundlag
Der visiteres til aflastning gennem §44 jf. 84 - afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.