Pædagogiske tilgange og metoder

Personalet i Bungalow har mange års erfaring i arbejdet med børn med særlige behov og vi hver især vores tilgang til arbejdet, som betyder vi har en bred viste af kompetencer at trække på. I Bungalow benytter vi os af en række forskellige tilgange og metoder, til at gøre børnenes tid i Bungalow, så overskuelig, hyggelig og konfliktfri som mulig. Disse redskaber understøtter vores værdier, om fællesskab, tryghed, nærvær og trivsel.

Her kan blandt andet nævnes;

 • Piktogrammer, for at skabe visuelt overblik over weekenden
 • Low arrousel tilgang, for ikke at eskalere konflikter og adfærd
 • ADL træning (almindelig dagligdags læring)
 • Belønning – simple belønningsskemaer, efter behov
 • En anerkendende tilgang til børnene og deres ønsker og behov m.m.


Strukturer i Bungalow

I Bungalow tilbyder vi en fast ramme og struktur for weekenden, for at skabe tryghed og forudsigelighed.

 • Vi tilbyder medindflydelse på weekendens indhold ift. mad, aktiviteter og ture, som planlægges i den pågældende weekend. Ture kan være f.eks. svømmehal, biograf, skøjtehal, ture i lokalområdet mv.
 • Vi kan tilbyde eget værelse, med personligt præg, f.eks. plakater, sengetøj mv. men det er målet at man på sigt, får en værelseskammerat, at sove sammen med.
 • Alle måltider spises fælles. Der kan tilrettelægges individuelle forløb, efter behov.
 • Når vi tager på ture, er det som udgangspunkt fælles ture, for alle. Større ture ligger primært lørdag eller søndag. Fredagen bruges, til at slappe af og komme i ”Bungalow stemning”.
 • Barnet eller den unge må gerne have eget elektronik med, men der vurderes løbende om det bliver en hindring for deltagelse i fællesskabet, hvorved der laves individuelle aftaler for brugen heraf.
 • Elektronik, afleveres til personalet om aftenen, ved sengetid og udleveres igen næste morgen.
 • Efter weekenden, modtager forældrene en mail om, hvad vi har lavet i weekenden.
 • I Bungalow deltager man i fælles praktiske opgaver, så som madlavning, oprydning, i det omfang det vurderes hensigtsmæssigt.